موبایل پاکان

separator

نماینده خدمات پس از فروش

  • نام نماینده: موبایل پاکان
  • ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه : صبح 9:30 الی 14:00 - عصر 16:00 الی 22:00
  • تلفن: 09129557701
  • آدرس: مرکزی , اراک ، تقاطع خیابان مخابرات و ۲۲ بهمن ، جنب مجتمع یگانه ، موبایل پاکان
  • توضیحات:

    با مدیریت آقای محمد جیریائی شراهی