ثبت شکایت

جهت ثبت شکایات خود یکی از روش‌های زیر را انتخاب نمایید

نظرسنجی

ضمن تشکر از مشتریان گرامی جهت انتخاب همراه گستر نقره فام

جهت بهبود فرآیندهای ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید

*
*
*

درخواست همکاری

جهت اخذ نمایندگی فرم (درخواست همکاری) را پر کنید