موبایل ساسان

separator

نماینده خدمات پس از فروش

  • نام نماینده: موبایل ساسان
  • ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه : صبح 09:30 الی13:00 - عصر 16:30 الی 21:30
  • تلفن: 011-52244535
  • آدرس: مازندران , چالوس ، شهید بهشتی ، خیابان شهید ایب معادی ، خیابان امام خمینی ، جنب کفش ملی ، طبقه همکف
  • توضیحات:

    با مدیریت آقای رضا حسین زاده