موبایل علائی

separator

نماینده خدمات پس از فروش

  • نام نماینده: موبایل علائی
  • ساعات کاری: شنبه تا چهاشنبه : 9:00 الی 14:00 - عصر 17:00 الی 21:00 - پنجشنبه : 9:00 الی 14:00
  • تلفن: 017-32225443
  • آدرس: گلستان , گرگان ، خیابان سرخواجه ، سرخواجه 13 ، داخل کوچه ، سمت راست ، طبقه دوم