موبایل طاها

separator

نماینده خدمات پس از فروش

  • نام نماینده: موبایل طاها
  • ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه : صبح 9:00 الی 12:00 ، عصر 14:30 الی 17:00 - پنجشنبه : 10:00 الی 14:00
  • تلفن: 083-38253387
  • آدرس: کرمانشاه , کرمانشاه ، میدان ایثار ، 200 متربه سمت روگذر امام حسین(ع) ، 50متر بعداز جایگاه سوخت ، مرکز خدمات طاها